Linnéporträtt Carthamus lanatus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 333.15 och IDC 333.17

Carthamus lanatus L., framsida Carthamus lanatus L., blomställning x8 Carthamus lanatus L., baksida

Namn: Carthamus lanatus L.
Microfiche: IDC 333.13

Fler Carthamus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/carth/cartlan1.html.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs