Linnéporträtt Carex capitata Sol. ap. L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Carex capitata Sol. ap. L., framsida Carex capitata Sol. ap. L., närbild, framsida x2 Carex capitata Sol. ap. L., blomställning x8 Carex capitata Sol. ap. L., baksida

Namn: Carex capitata Sol. ap. L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 378.13
Referens: Reinhammar & Bele i Nordic Journal of Botany 21, s. 509, 2001
Typherbarienummer: G-

Fler Carex

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/carex/carecap.html.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs