Linnéporträtt Carduus acanthoides L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 331.3

Carduus acanthoides L., framsida Carduus acanthoides L., framsida Carduus acanthoides L., blomställning Carduus acanthoides L., baksida

Namn: Carduus acanthoides L.
Microfiche: IDC 331.5

Fler Carduus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cardu/cardaca2.html.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs