Linnéporträtt Capsicum frutescens L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 93.13

Capsicum frutescens L., framsida Capsicum frutescens L., blomställning x6 Capsicum frutescens L., baksida

Namn: Capsicum frutescens L.
Microfiche: IDC 93.11

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/capsi/capsfru1.html.se
Senast uppdaterad: 21 januari 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs