Linnéporträtt Calea jamaicensis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 338.5

Calea jamaicensis L., framsida Calea jamaicensis L., blomställning x8 Calea jamaicensis L., baksida

Namn: Calea jamaicensis L.
Microfiche: IDC 338.3

Fler Calea

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/calea/calejam1.html.se
Senast uppdaterad: 25 april 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs