Linnéporträtt Brovallia elata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 259.20 och IDC 260.1

Brovallia elata L., framsida Brovallia elata L., blommor x8 Brovallia elata L., blommor x8 Brovallia elata L., frukt x8 Brovallia elata L., baksida

Namn: Brovallia elata L.
Microfiche: IDC 259.18

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/b/browa/browela1.html.se
Senast uppdaterad: 21 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs