Linnéporträtt Brovallia demissa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Brovallia demissa L., framsida Brovallia demissa L., närbild, framsida x3 Brovallia demissa L., blomställning x8 Brovallia demissa L., baksida

Namn: Brovallia demissa L.
Microfiche: IDC 259.16

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/b/browa/browdem.html.se
Senast uppdaterad: 21 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs