Linnéporträtt Bromus
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Bromus arvensis
Bromus distachyos
Bromus giganteus
Bromus inermis (2 ark)
Bromus madritensis
Bromus pinnatus (3 ark)
Bromus purgans (2 ark)
Bromus rigens
Bromus scoparius (2 ark)
Bromus ciliatus
Bromus seculinus
Bromus squarrosus
Bromus sterilis
Bromus tectorum

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/b/bromu/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 13 september 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs