Linnaeus portrait Boerhaavia hirsuta L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 1.15 och IDC 1.17

Boerhaavia hirsuta L., framsida Boerhaavia hirsuta L., baksida

Namn: Boerhaavia hirsuta L.
Microfiche: IDC 1.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/b/boerh/boerhir1.html.se
Senast uppdaterad: 8 december 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs