Linnéporträtt Bocconia frutescens L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Bocconia frutescens L., framsida Bocconia frutescens L., blomställning x7 Bocconia frutescens L., baksida

Namn: Bocconia frutescens L.
Microfiche: IDC 211.3

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/b/bocco/boccfru.html.se
Senast uppdaterad: 12 september 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs