Linnéporträtt Barleria cristata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Barleria cristata L., framsida Barleria cristata L., blomställning x6 Barleria cristata L., frukt x8 Barleria cristata L., baksida

Namn: Barleria cristata L.
Microfiche: IDC 262.15

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/b/barle/barlcri.html.se
Senast uppdaterad: 1 mars 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs