Linnéporträtt Ballota pseudodictamnus Benth.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 244.1 and IDC 244.3

Ballota pseudodictamnus Benth., framsida Ballota pseudodictamnus Benth., blomställning x8 Ballota pseudodictamnus Benth., baksida

Namn: Ballota pseudodictamnus Benth.
Microfiche: IDC 244.5

Fler Ballota

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/b/ballo/ballpse3.html.se
Senast uppdaterad: 21 december 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs