Linnéporträtt Baeckea frutescens L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se ytterligare ark av Baeckea frutescens

Baeckea frutescens L., framsida Baeckea frutescens L., blomställning x8 Baeckea frutescens L., baksida

Namn: Baeckea frutescens L.
Microfiche: IDC 157.19

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/b/baeck/baecfru1.html.se
Senast uppdaterad: 21 juni 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs