Linnéporträtt Atriplex sibirica L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Atriplex sibirica L., framsida Atriplex sibirica L., blomställning x4 Atriplex sibirica L., blomställning x8 Atriplex sibirica L., baksida Atriplex sibirica L., baksida

Namn: Atriplex sibirica L.
Microfiche: IDC 409.1

Fler Atriplex

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/atrip/atrisib.html.se
Senast uppdaterad: 1 november 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs