Linnéporträtt Atriplex repens Roth.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Atriplex repens Roth., framsida Atriplex repens Roth., blomställning x5 Atriplex repens Roth., blomställning x8 Atriplex repens Roth., baksida

Namn: Atriplex repens Roth.
Microfiche: IDC 409.15

Fler Atriplex

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/atrip/atrirep.html.se
Senast uppdaterad: 1 november 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs