Linnéporträtt Atriplex patula L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Atriplex patula  L., framsida Atriplex patula  L., blomställning x3 Atriplex patula  L., blomställning x8 Atriplex patula  L., blomställning x6 Atriplex patula  L., baksida

Namn: Atriplex patula L.
Microfiche: IDC 409.13

Fler Atriplex

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/atrip/atripat.html.se
Senast uppdaterad: 1 november 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs