Linnéporträtt Atriplex halimus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Atriplex halimus L., framsida Atriplex halimus L., blomställning x8 Atriplex halimus L., blomställning x3 Atriplex halimus L., baksida

Namn: Atriplex halimus L.
Microfiche: IDC 408.18

Fler Atriplex

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/atrip/atrihal.html.se
Senast uppdaterad: 1 november 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs