Linnéporträtt Astragalus uliginosus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 315.20 och IDC 316.3

Astragalus uliginosus L., framsida Astragalus uliginosus L., blomställning x5 Astragalus uliginosus L., blomställning x8 Astragalus uliginosus L., baksida

Namn: Astragalus uliginosus L.
Microfiche: IDC 316.1

Fler Astragalus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/astra/astruli2.html.se
Senast uppdaterad: 15 augusti 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs