Linnéporträtt Astragalus monspessulanus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 316.17 och IDC 316.19

Astragalus monspessulanus L., framsida Astragalus monspessulanus L., blomställning x4 Astragalus monspessulanus L., blomställning x8 Astragalus monspessulanus L., baksida

Namn: Astragalus monspessulanus L.
Microfiche: IDC 317.1

Fler Astragalus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/astra/astrmon3.html.se
Senast uppdaterad: 15 juli 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs