Linnéporträtt Asperula odorata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Asperula odorata L., framsida Asperula odorata L., blomställning x8 Asperula odorata L., baksida

Namn: Asperula odorata L.
Microfiche: IDC 54.15

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/asper/aspeodo.html.se
Senast uppdaterad: 22 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs