Linnéporträtt Aspalathus ericaefolia L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Aspalathus ericaefolia L., framsida Aspalathus ericaefolia L., blomställning x8 Aspalathus ericaefolia L., baksida

Namn: Aspalathus ericaefolia L.
Microfiche: IDC 295.11

Fler Aspalathus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/aspal/aspaeri.html.se
Senast uppdaterad: 17 juni 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs