Linnéporträtt Arundo epigejos L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 44.19 och IDC 45.1

Arundo epigejos L., framsida Arundo epigejos L., ax x8 Arundo epigejos L., baksida

Namn: Arundo epigejos L.
Microfiche: IDC 44.17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/arund/arunepi1.html.se
Senast uppdaterad: 5 maj 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs