Linnéporträtt Arundo calamagrostis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 45.3 och IDC 45.7

Arundo calamagrostis L., framsida Arundo calamagrostis L., småax x8 Arundo calamagrostis L., baksida

Namn: Arundo calamagrostis L.
Microfiche: IDC 45.5

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/arund/aruncal2.html.se
Senast uppdaterad: 5 maj 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs