Linnéporträtt Artemisia
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Artemisia abrotanum
Artemisia absinthium
Artemisia aethiopica
Artemisia annua (2 ark)
Artemisia arborescens
Artemisia campestris
Artemisia chinensis
Artemisia contra
Artemisia crithmifolia
Artemisia dracunculus
Artemisia judaica (2 ark)
Artemisia maritima (2 ark)
Artemisia rupestris (2 ark)
Artemisia vulgaris

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/artem/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 29 april 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs