Linnéporträtt Arenaria
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Arenaria balearica (2 ark)
Arenaria biflora
Arenaria grandiflora
Arenaria hispida
Arenaria liniflora
Arenaria media
Arenaria montana
Arenaria multicaulis
Arenaria rubra (3 ark)
Arenaria saxatilis (2 ark)
Arenaria serpyllifolia (2 ark)
Arenaria striata
Arenaria tenuifolia (2 ark)
Arenaria tetraquetra (2 ark)
Arenaria trinervia
Arenaria sp.
Arenaria sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/arena/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 9 september 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs