Linnéporträtt Arabis glandulosa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Arabis glandulosa L., framsida Arabis glandulosa L., blomställning x8 Arabis glandulosa L., baksida

Namn: Arabis glandulosa L.
Microfiche: IDC 275.7

Fler Arabis

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/arabi/arabgla.html.se
Senast uppdaterad: 10 april 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs