Linnéporträtt Anona asiatica L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Anona asiatica L., framsida Anona asiatica L., blomställning x8 Anona asiatica L., baksida

Namn: Anona asiatica L.
Microfiche: IDC 222.17

Fler Anona

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/annon/annoasi.html.se
Senast uppdaterad: 22 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs