Linnéporträtt Anemone apennina L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Anemone apennina L., framsida Anemone apennina L., blomställning x8 Anemone apennina L., blomställning x9 Anemone apennina L., blomställning x8 Anemone apennina L., baksida

Namn: Anemone apennina L.
Microfiche: IDC 223.13

Fler Anemone

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/anemo/anemape.html.se
Senast uppdaterad: 23 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs