Linnéporträtt Alpinia zerumbet (Pers.) Burt. & R.M.Smith
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Alpinia zerumbet (Pers.) Burt. &  R.M.Smith, framsida Alpinia zerumbet (Pers.) Burt. &  R.M.Smith, närbild, framsida x2 Alpinia zerumbet (Pers.) Burt. &  R.M.Smith, blommor x8 Alpinia zerumbet (Pers.) Burt. &  R.M.Smith, blommor x8 Alpinia zerumbet (Pers.) Burt. &  R.M.Smith, baksida

Namn: Alpinia zerumbet (Pers.) Burt. & R.M.Smith
Microfiche: IDC missing

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/alpin/alpizer.html.se
Senast uppdaterad: 11 september 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs