Linnéporträtt Alopecurus geniculatus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 29.7

Alopecurus geniculatus L., framsida Alopecurus geniculatus L., ax x8 Alopecurus geniculatus L., baksida

Namn: Alopecurus geniculatus L.
Microfiche: IDC 29.5

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/alope/alopgen.html.se
Senast uppdaterad: 6 mars 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs