Linnéporträtt Alchemilla cornucopioides
Roem. & Schult.

Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Alchemilla cornucopioides Roem. & Schult., framsida Alchemilla cornucopioides Roem. & Schult., blomställning x8 Alchemilla cornucopioides Roem. & Schult., baksida

Namn: Alchemilla cornucopioides Roem. & Schult.
Microfiche: IDC 64.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/alche/alchcor.html.se
Senast uppdaterad: 19 augusti 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs