Linnéporträtt Agrostis
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Agrostis capillaris
Agrostis cruciata (2 ark)
Agrostis indica
Agrostis miliacea
Agrostis pumila
Agrostis purpurascens

Agrostis radiata
Agrostis spica-venti
Agrostis stolonifera (2 ark)
Agrostis verticillata
Agrostis virginica

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/agros/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 10 september 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs