Linnéporträtt Agrostis stolonifera L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

  In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 30.3

Agrostis stolonifera L., framsida Agrostis stolonifera L., småax x8 Agrostis stolonifera L., baksida

Namn: Agrostis stolonifera L.
Microfiche: IDC 30.5

Fler Agrostis

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/agros/agrosto2.html.se
Senast uppdaterad: 16 mars 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs