Linnéporträtt Agrostis pumila Steud.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Agrostis pumila Steud., framsida Agrostis pumila Steud., närbild x2 Agrostis pumila Steud., ax x8 Agrostis pumila Steud., baksida

Namn: Agrostis pumila Steud.
Microfiche: IDC 31.3

Fler Agrostis

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/agros/agropum.html.se
Senast uppdaterad: 17 mars 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs