Linnéporträtt Acer pensylvanicum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Acer pensylvanicum L., framsida Acer pensylvanicum L., frukt x4 Acer pensylvanicum L., frukt x8 Acer pensylvanicum L., baksida

Namn: Acer pensylvanicum L.
Microfiche: IDC 409.20

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/acer/acerpen.html.se
Senast uppdaterad: 2 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs